เชิญร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษาตักบาตร เทโวโรหณะ นบพระอัฏฐารศ วัดสะพานหิน จังหวัดสุโขทัย

นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าวเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ นบพระอัฏฐารศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงษ์ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดสะพานหิน เป็นวัดที่มีความสำคัญในอดีต ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทางเดินเป็นหินชนวนระยะทางยาวประมาณ 300 เมตร ในวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นสูง 12.50 เมตร เรียกว่า พระอัฏฐารศ ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นองค์เดียวที่กล่าวถึงในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่ว่า "ในกลางอรัญญิกมีพิหารอันหนึ่งมนใหญ่ สูงงามแก่กม มีพระอัฏฐารศอันหนึ่งลุกยืน" และเป็นพระพุทธรูปปางประทานอภัย เป็นที่เคารพของชาวเมือง แม้แต่พ่อขุนรามคำแหง ซึ่งได้จารึกในศิลาจารึกไว้ว่า "วันเดือนดับเดือนเต็ม ท่านแต่งช้างเผือกกระพัทลยางเทียนญ่อมทองงา... ขวาชื่อรูจาศรี พ่อขุนรามคำแหงขึ้นขี่ไปอรัญญิก แล้วเข้ามา"

เพื่อจำลองพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโวขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดสุโขทัยโบราณ หรือชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือเสื้อสีขาว ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป และนบพระอัฏฐารศ ณ วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงษ์ทุกพระองค์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055-612286 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 055-616130 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย 055-616228-9 โทรสาร 055-616366
คอลัมน์บทความ: 
แผนที่ แสดงที่ตั้ง :