6กิจกรรมไม่ควรพลาด ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 58

งานลอยกระทงจังหวัดสุโขทัยปีนี้จัดกัน 5วัน จะวันลอยกระทงจริงก็วันที่25 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน แล้ว5วันมีอะไรให้เที่ยวบ้าง มาดูกันครับ เขามีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ได้ไปสัมผัสกันก่อนที่วันลอยกระทงจริงๆจะมาถึง ได้สัมผัสกลิ่นอายยุคโบราณ กันทุกค่ำคืนแน่นอน กับ 6กิจกรรมไม่ควรพลาด ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ปี58 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย1.ตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต 21-25 พ.ย. 58 ในเวลา 06.00 น. ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

2.ลอยกระทง สำนึกในพระคุณของพระแม่คงคาและขอขมาพระแม่คงคา ณ ตระพังตระกวน (สระน้ำ) ใหญ่ใจกลางเมืองกรุงสุโขทัย 
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา 
ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง 
ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง 
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ด้วยประทีปนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชารอยพระพุทธบาทของพระศรีศากยมุนี อันประดิษฐานอยู่ ณ หาดทราย แห่ง นัมมทานทีอันไกลโพ้น ขอให้การบูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานเทอญ

คำขอขมาพระแม่คงคา
“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

3.เผาเทียน จุดตะคันแล้วนำไปวางตามฐานหรือระเบียงโบสถ์ วิหาร เจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา และ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

4.ชมการแสดงพลุ ตะไล ไฟ พะเนียง โบราณเมืองสุโขทัย

5.ชมการแสดง แสง สี เสียง Light & Sound เรื่องเมืองสุโขทัย

6.เที่ยวตลาดแลกเบี้ยเมืองสุโขทัย  
“ตลาดแลกเบี้ย ททท.” เป็นกิจกรรมที่ ททท.ได้จัดจำลองรูปแบบตลาดโบราณ (ตลาดปสาน) สมัยสุโขทัยในอดีต ซึ่งได้จำลองตลาดบกขายอาหารคาวหวานโบราณที่หาทานได้ยาก อย่างเช่น ขนมกง ชะมดงาดำ ข้าวเกรียบโป่ง ปลาเห็ดโบราณ ผัดไทยใบตอง ข้าวเปิ๊บ และก๋วยเตี๋ยวแบ มาให้ทุกท่านลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นรสอร่อย เดินชมบรรยากาศงานลอยกระทงที่สว่างไสวไปด้วย แสงไฟ แสงเทียน สวยงาม ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเมื่อครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก นอกจากนี้ทุกท่านจะได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ ภายในตลาดแลกเบี้ยและการแสดงร่วมสมัย ในตลาดของ ททท. ในทุกค่ำคืน เปิดตลาด 21-25 พ.ย.58 เวลา 16.00 – 23.00 น.

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย 
โทร. 055-616228-9 โทรสาร 055-616366

แผนที่ แสดงที่ตั้ง :